MAXAUDIT / (09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


(09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017

Štátna a verejná správa bude od budúceho roka dokumenty doručovať právnickým osobám už len elektronicky - do dátových schránok.

Štatutári podnikateľských, ale aj neziskových subjektov si do tohto termínu musia vybaviť občiansky preukaz s čipom a vytvoriť pre svoju firmu či firmy dátové schránky.

Viac informácií nájdete na stránke www.statutar.sk