MAXAUDIT / (15.05.2017) Register partnerov verejného sektora
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


(15.05.2017) Register partnerov verejného sektora

Ponúkame Vám komplexné služby v súvislosti s novou povinnosťou subjektov prijímajúcich finančné prostriedky z verejných zdrojov. Podrobnejšie informácie o povinnostiach nájdete tu Pre registráciu a ďalšie služby nám píšte na maxlaw@maxlaw.sk