MAXAUDIT / Právne služby v portfóliu našej skupiny
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Právne služby v portfóliu našej skupiny

MaxLaw, s.r.o.
Od 1. 4. 2015 sa skupina našich firiem rozrástla o spoločnosť MaxLaw, s.r.o., ktorá po účtovných, audítorských aj daňových službách zastrešuje oblasť právneho poradenstva a ostatných právnych služieb.