MAXAUDIT / Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku

účinné od 01. 01. 2015

Od nového roka vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá zásadne mení pravidlá zaraďovanie dlhodobého majetku do odpisových skupín.

Táto metodika sa týka aj majetku zaradeného pred účinnosťou novely.