MAXAUDIT / Profil
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Profil

Spoločnosť MaxAudit, s.r.o. vykonáva audítorskú činnosť (overovanie účtovných závierok apod.) v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z.o štatutárnom audite a Medzinárodných audítorských štandardov ISA.. Na trhu týchto služieb pôsobí od roku 2004.

Popri audite ponúkame aj ďalšie úzko súvisiace ekonomické služby, poradenstvo a ďalšie služby, o ktorých sa dočítate viac na našich stránkach.

Našim zameraním sú podnikateľské subjekty a subjekty, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom podnikania.

Jediným spoločníkom a zároveň štatutárom spoločnosti je Ing. Erik Kelbel, audítor.

Tím spoločnosti je tvorený dvomi audítormi a siedmimi asistentmi audítora. O administratívu spojenú s výkonom auditu sa starajú dvaja zamestnanci.

Cieľom našej práce je nielen audit a poradenstvo na vysokej odbornej úrovni, ale aj spokojný klient, ktorému prinášame partnerský prístup a ochotu riešiť otázky aj problémy.

Spoločnosť je v zmysle zákona poistená na zodpovednosť za škody spôsobené pri poskytovaní služieb na sumu 500.000 €.