MAXAUDIT / Podnikateľské poradenstvo
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo využívajú predovšetkým vznikajúce alebo mladé firmy a organizácie a týka sa najmä administratívnych krokov pri ich založení a vzniku, identifikácii cieľových skupín, konkurenčného prostredia, kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi, kalkulácií prevádzky, investícií, personálnych zdrojov a pod.

Podnikateľské poradenstvo zväčša prebieha formou série osobných stretnutí, kde dochádza k identifikácii problému, formulujú sa požiadavky a ciele. V závislosti od druhu problému tento riešime sami, prípadne po dohode s klientom postupujeme na spracovanie spolupracujúcim odborníkom.

Výsledkom podnikateľského poradenstva sú konkrétne riešenia - projekt (nastavenie firmy, výsledky analýz, odporúčania).

Klient by mal čo najpresnejšie sformulovať požiadavku alebo načrtnúť čo najpodrobnejšiu predstavu svojho podnikania alebo konkrétnej oblasti a cieľov, ktorých sa má poradenstvo týkať.