MAXAUDIT / Preverenie účtovníctva
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Preverenie účtovníctva

Chcete sa presvedčiť, či máte účtovníctvo vedené v poriadku, v súlade so zákonmi?

Nemáte istotu, ze účtovná závierka je naozaj obrazom Vašej firmy?

Chystáte sa predať svoju firmu alebo ste kúpili firmu a účtovníctvo je nejasné?

Toto je niekoľko z mnohých dôvodov, pre ktoré nás môžete osloviť s požiadavkou na preverenie účtovníctva a účtovnej závierky.
Tento proces sa neriadi Medzináridnými audítorskými štandardmi ISA ani jeho výstupom nie je verejná správa audítora.
Na základe diskusie s klientom sa vymedzí okruh či problematické oblasti preverenia.

V prípade daňových či právnych záležitostí, ktoré by bolo treba pri preverení účtovníctva objasniť, vieme do procesu zapojiť daňových poradcov a právnikov z našich firiem v skupine.